lixianghong.pp6.cc  
 
 
  收藏资讯  
  李项鸿2011年保利最新拍卖记录
  北京保利国际拍卖有限公司2011年8月1日公布:李项鸿先生的作品《醉卧溪山听雨眠》在2011年7月27日举办的“北京保利第十五期中国书画精品拍卖会”上,以人民币十一万五千元落槌成交。该画尺寸为137cm×67cm

                                                                 《醉卧溪山听雨眠》  137cm×67cm

  拍卖相关链接:
  http://artso.artron.net/auction/actionsearch.php?sort=pm&keyword=%E6%9D%8E%E9%A1%B9%E9%B8%BF